Privacyverklaring

Hoofdregisseur, gevestigd aan Klaprooslaan 16, 9413 BA Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hoofdregisseur.nl en www.hoofdregie.nl

cindy@hoofdregisseur.nl

Klaprooslaan 16

9413 BA Beilen

+31 641610873

C.S. de Jonge – Haveman is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoofdregisseur Zij is te bereiken via cindy@hoofdregisseur.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoofdregisseur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cindy@hoofdregisseur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoofdregisseur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Hoofdregisseur analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoofdregisseur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoofdregisseur) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Hoofdregisseur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens 
Zolang je toegang hebt tot je account op hoofdregie.nl of zolang je op de e-maillijst staat (je kunt je onderaan elke mail uitschrijven van de lijst waarop je staat). Zonder deze gegevens zouden we je geen toegang meer kunnen verlenen tot de door jou aangeschafte online producten. Zolang je geïnteresseerd bent in onze tips en informatie sturen we je af en toe e-mails totdat je je uitschrijft.

Personalia
Zolang je toegang hebt tot je account op hoofdregie.nl of zolang je op de e-maillijst staat (je kunt je onderaan elke mail uitschrijven van de lijst waarop je staat). Deze gegevens zorgen voor gepersonaliseerde e-mails.

Adres  
Zolang je toegang hebt tot je account op hoofdregie.nl of zolang je op de e-maillijst staat (je kunt je onderaan elke mail uitschrijven van de lijst waarop je staat). Je hebt je adres opgegeven voor op de factuur bij je bestelling of voor toezending van de bestelde producten. We doen hier niets mee, maar het is automatisch gekoppeld aan je persoonsgegevens. Desgewenst kun je verzoeken om dit te verwijderen.

Overige gegevens
Overige gegevens zoals IP-adres en bankrekeningnummer worden bewaard zolang je een account hebt op www.hoofdregie.nl .